SG型视液镜用于制冷、空调装置的液体管路上,用来指示制冷剂的流动状况、制冷剂中的含水量及油分离器回油管路中润滑油的流动状况。

SG型视液镜带有一潮湿指示器,通过改变颜色来指示制冷剂中的含水量。

SG型视液镜使用改性PTFE密封材料,适用于多种制冷剂及冷冻油,又具有很好的密封性能。
 
SG型视液镜采用防爆压接的结构,观察窗清晰而安全。
 
特    点
★  用于HCFC/HFC制冷剂
★  指示系统中过高的含水量;
★  制冷剂液体无过冷度指示;
★  制冷剂充注量不足指示; 
★  焊口、螺口两种接口;
 
 
技术参数
适用制冷剂 HCFC、HFC
适用介质温 -40℃~+80℃
最大工作压力 3.5MP 
最大耐压压力 5.2MPa
爆破压力 ≥22MPa
制冷剂年泄漏量 ≤2g R22/年
 
含水量与颜色的关系
  含水量(百万分之一1%)
25℃ 43℃
绿色 中间颜色 黄色 绿色  中间颜色    黄色
R22/R502 <30 30~120 >120 <50 50~200 >200
HFC-134a <30 30~100 >100 <45 45~170 >170
R404A <20 20~70 >70 <25 25~100 >100
R407c <30 30~140 >140 <60 60~225 >225
R507 <15 15~60 >60 <30 30~110 >110
R410A <66 66~266 >266 <135 135~540 >540
         
 (注意:全封闭压缩机的允许含水量一般在30~75ppm之间,而其他压缩机则略高。为使系统得到有效保护,必须谨慎地监视指示器,若颜色变为黄色,则必须更换干燥器。
 
选    型 
焊口型号 规 格 螺口型号 规 格 内外螺纹型号 规 格
SG-1/4 ODF 1/4(Ø6) SG-1/4 SAE 1/4(Ø6) SG-1/4 FM 1/4(Ø6)
SG-3/8 ODF 3/8(Ø10) SG-3/8 SAE 3/8(Ø10) SG-3/8 FM 3/8(Ø10)
SG-1/2 ODF 1/2(Ø12) SG-1/2 SAE 1/2(Ø12) SG-1/2 FM 1/2(Ø12)
SG-5/8 ODF 5/8(Ø16) SG-5/8 SAE 5/8(Ø16) SG-5/8 FM 5/8(Ø16)
SG-3/4 ODF 3/4(Ø19) SG-3/4 SAE 3/4(Ø19) ------ ------
SG-7/8 ODF 7/8(Ø22) ------ ------ ------ ------
SG-1-1/8 ODF 1-1/8(Ø28) ------ ------ ------ ------
 
 外型尺寸
               
 
型  号 接口 A B ØC ØD E F L S 螺纹 重量(g)
SG-1/4 ODF 8.5 14.5 26.5 6.5 7 27 100 14 ----- 96
SAE --- --- 14 64 7/16-20UNF 100
FM 9.5 15 12 59 105
SG-3/8 ODF 8.5 14.5 10.1 8 36 118 ----- 105
SAE --- --- 17 70 5/8-18UNF 110
FM 12 17 15 65 145
SG-1/2 ODF 11.5 16.5 12.8 10 46 144 19 ----- 150
SAE --- --- 19 78 3/4-16UNF 165
FM 13.5 18 18 70 175
SG-5/8 ODF 13 18 16.1 14 49 150 22 ----- 185
SAE --- --- 20 78 7/8-14UNF 188
FM 15 20 --- --- 18 71 213
SG-3/4 ODF 14 20 31.5 19.1 16 51 166 24 ----- 240
SAE --- --- 23 94 1-1/16-14UNF 285
SG-7/8 ODF 15.5 21.5 22.3 17 54 172 27 ----- 290
SG-1-1/8 ODF 18.5 23.5 31.5 28.7 18 69 212 34 ----- 455
注:①上述SAE接口不带钠子,钠子需另配。
钠子参考重量为:1/4—18g,3/8—32g,1/2—41g,5/8—56g,3/4—138g。
②上述FM接口内螺纹处压配紫铜密封环。